Doelstelling:

Het handhaven van de traditionele kinderfeesten in Venlo. Met als doel: de traditie bewaren.

Meerjaren beleidsplan:

Ieder jaar verzorgen wij de traditionele kinderfeesten: Palmhöltje, dat altijd gevierd wordt op Palmzondag; Keuningsoptoch, die is op 27 april, de verjaardag van Koning Willem-Alexander, Sintermerte, officiële datum is 11 november, maar wordt de zondag voorafgaande 11 november gevierd in Blerick en Venlo. Sinterklaos valt altijd samen met de landelijke intocht van Sinterklaas met dien verstande dat de intocht een dag later op zondag is. Allerkinder is ieder jaar op 28 december. Deze datum ligt vast.

Bovenstaande feesten organiseert het voltallige bestuur van SKV. Hierbij is altijd overleg met de gemeente Venlo, voor instemming, en de politie en brandweer om aan alle veiligheidseisen en wettelijke regelingen te voldoen.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

In het beleidsplan staan de vijf kinderfeesten omschreven welke wij organiseren. Centraal staat het handhaven van de traditie. De uitvoering vindt plaats conform de wettelijke regelingen.

De feesten zijn:                                               

Feest                     2019 2020
Palmhöltje           zondag 14 april 2019 zondag 5 april 2020 in Blerick en Venlo
Keuningsoptoch  zaterdag 27 april 2019 maandag 27 april 2020
Sintermerte         zaterdag 9 november 2019                                 zondag 10 november 2019 zaterdag 7 november 2020 in Blerick                                                                                 zondag 8 november 2020 in Venlo
Sinterklaos          zondag 18 november 2019                                 zondag 25 november 2019                                 zondag 1 december 2019 zondag 15 november 2020 in Blerick en Venlo                                                                                zondag 22 november 2020 Maasboulevaard                                                                                zondag 29 november 2020 Uerdingen  
Allerkinder         zaterdag 28 december 2019 maandag 28 december 2020

Bestuur is onbezoldigd

RSIN-nummer/ fiscaal nummer: 8160.48.307

Secretariaat: Groenveldsingel 71, 5913 SC  Venlo. Tel: 06-12400501

Mail: info@kinderfeesten.nl

Verslag actueel uitgeoefende activiteiten in 2019

Het bestuur van de Stichting Kinderfeesten Venlo heeft in 2019 de kinderfeesten: Palmhöltje, Keuningsoptoch, Sintermerte, Sinterklaos en Allerkinder georganiseerd. Alle feesten waren een groot succes.  Zij zijn voor alle kinderen gratis toegankelijk. Veel kinderen waren aanwezig.

Stichting Kinderfeesten Venlo is een ANBI zuiver vermogensfonds.

Toelichting baten en lasten:

De Stichting Kinderfeesten ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente. De subsidie staat onder grote druk, omdat de gemeente in het kader van bezuinigingen hierop jaarlijks kort. Elk jaar in januari maakt de gemeente de subsidie kenbaar. Deze is niet toereikend voor de totale kosten van alle feesten. Aanvulling vindt plaats via donaties en sponsoring van service clubs en bedrijven. De totale kosten voor 2019 waren gelijk aan de inkomsten.