Stichting Kinderfeesten Venlo Contact

Het huidige bestuur van Stichting Kinderfeesten Venlo bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Dhr. Joep Raemakers
Secretaris: Dhr. Roel Faessen
Penningmeester: Mevr. Mieke Leurs

Vice voorzitter en PR:

 

Dhr. Petro Janssen

 

Bestuursleden: Mevr. Hélène van de Broek

 

 

Mevr. Fréderique de Boer

Dhr. Jeroen Sieben

Mej. Lisanne Holthuijsen

Dhr. Harry Lucker

   

 

Contactgegevens secretariaat: Dhr. Roel Faessen Stalbergweg 153, 5913 BM, Venlo Tel. 077 – 351 14 18 Info@kinderfeestenvenlo.nl Mediavragen? Neem contact op via: petrojanssen@gmail.com Overige vragen of opmerkingen? Laat een berichtje achter op onze Facebookpagina. Bankgegevens Stichting Kinderfeesten Venlo: Rek.nr: ING Bank NL68 INGB 0007 9392 16 t.n.v. Stichting Comité Kinderfeesten

Doneren aan Stichting Kinderfeesten Venlo? Dat kan online!