Stichting Kinderfeesten Venlo Contact

..Het huidige bestuur van Stichting Kinderfeesten Venlo bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Roel Faessen
Secretaris: Fréderique de Boer
Penningmeester:

Mieke Leurs

Vice voorzitter:

Harry Lucker

Bestuursleden: Hélène van de Broek

 

Ger de Kunder

Lisanne Holthuijsen

Nieky van Steenkiste

Kevin Herpers 

 

   

 

Contactgegevens secretariaat: Mevr. Fréderique de Boer Hertog Reinoudsingel 110, 5913 XG Venlo. Info@kinderfeestenvenlo.nl Mediavragen? Neem contact op via: niekyvansteenkiste@gmail.com Overige vragen of opmerkingen? Laat een berichtje achter op onze Facebookpagina. Bankgegevens Stichting Kinderfeesten Venlo: Rek.nr: ING Bank NL68 INGB 0007 9392 16 t.n.v. Stichting Comité Kinderfeesten

Doneren aan Stichting Kinderfeesten Venlo? Dat kan online!